1395/03/15

افزونه CAPTCHA

تعریفی از افزونه  CAPTCHA : افزونه CAPTCHA  مخفف کلمه Completely Automated Public Turing to tell Computers and Humans Apart است که به معنی آزمون همگانی کاملا خودکارشده تورینگ برای مجزا کردن انسان و رایانه می‌باشد.(تشخیص انسان از ربات) .  افزونه CAPTCHA برای تولید سوالات و آزمون هایی است که انسان براحتی قادر به پاسخ گویی به […]