1395/04/22
افزونه Daily Stat

افزونه Daily Stat

نمایش آمار بازدید سایت با افزونه Daily Stat مسلما برای همه ما این نکته بسیار ضروری و مهم است که بدانیمم روزانه چند نفر از سایت ما بازدید میکنند و یا اینکه با چه سیستم و مرورگرهایی از سایت ما بازدید میکنند . افزونه daily stat نه تنها این اختیار را به ما میدهد تا […]