1395/04/02
export user آراکد

افزونه Export User Data

با افزونه Export User Data از اطلاعات کاربرانتان خروجی بگیرید خروجی از کلیه اطلاعات کاربران با افزونه  Export User Data. گرفتن خروجی از کلیه اطلاعات کاربران امری بسیار مهم و حیاتی برای مدیران سایت هاست.شما با استفاده از افزونه  Export User Data به راحتی می توانید از اطلاعات کاربرانتان ( چه فیلدهای استانداردی که از طریق […]