1395/03/19

افزونه Question & Answer

از افزونه Question & Answer  چه میدانید : از آنجا که پرسش و پاسخ معمولا بخش اصلی هر وبسایت محسوب نمیشود این امکان باعث میشود تا کاربران وبسایت اصلی بتوانند با همان گذرواژه و نام کاربری وبسایت اصلی به بخش پرسش و پاسخ راه پیدا کنند یکی از ویژگی های افزونه Question & Answer امکانات فراوان […]