1395/03/10

صفحه 404

از بین بردن صفحه 404 : یکی از دغدغه های بسیاری از مدیران صفحه 404 یا ( Not Found ) است.صفحه 404 تاثیر بسیار بدی روی سئو سایت دارند . خطای ۴۰۴ (HTTP 404) یکی از کدهای وضعیت پروتکل انتقال ابرمتن است که با عنوان خطای «یافت نشد» ( Not Found ) شناخته می‎شود. به این منظور که سرور وب نمی‎تواند […]