1395/03/11

صفحه 404

از بین بردن صفحه 404 : یکی از دغدغه های بسیاری از مدیران صفحه 404 یا ( Not Found ) است.صفحه 404 تاثیر بسیار بدی روی سئو سایت دارند . خطای ۴۰۴ (HTTP 404) یکی از […]