1395/05/05

افزونه SendinBlue

سیستم های ارسال خبرنامه و ایمیل مارکتینگ با افزونهSendinblue یکی دیگر از سیستم های ارسال خبرنامه و ایمیل مارکتینگ افزونه Sendinblue می باشد که می توان به کمک آن اتصالی با وردپرس برقرار کرد و به کاربران وردپرسی خبرنامه هایی را ارسال کرد. بارها در مورد خبرنامه ها و ارسال آن ها و منطق آن […]