1395/03/09

Snapshot

افزونه snapshot Snapshot به معنی عکس گرفتن است.معرفی مفهومی به نام Snapshot در تکنولوژی های امروزی مرتبط با کامپیوتر شما می توانید از لحظه فعلی یک عکس یا Snapshot بگیرید و هر موقع که دوست […]