1395/03/10

wp reset _ ریست کردن وردپرس

کار این افزونه همانطور که از نامش پیداست ریست کردن وردپرس میباشد ، به این صورت که تمامی اطلاعات ذخیره شده  بجز نام سایت شما، و اطلاعات ورود مدیریت سایت در دیتابیس را به روز […]