1395/03/09

XML چیست

XML چیست XML مخفف زبان نشانه گذاری قابل گسترش (eXtensible Markup Language) است چهار دلیل اساسی برای استفاده از xml به عنوان ابزاری در طراحی وب سایت ارائه شده است: 1. سهولت: یادگیری XML آسان […]