1395/03/24

تاثیر ساب دامین بر روی سئو

ساب دامین چقدر روی سئو تاثیر دارد ؟ گوگل ساب دامین را یک روش مناسب برای شکل دهی و ساختار سایت میشناسد ولی اکثر افراد آن را از رده خارج میدانند. بسیاری از سایت های بزرگ و شناخته شده در مطالب ارسالیشان در زمینه سئو استفاده از ساب دامین را نقض میکنند و استفاده از […]