1395/04/20
انتخاب عنوان مناسب در مقالات

انتخاب عنوان مناسب در مقالات

 روش انتخاب عنوان مناسب در مقالات در سئو نوشتن مطالب سئو در وبسایت که برای موتورهای جستجو بهینه باشد کار زیاد سختی نیست . بعضی افراد ساعت های زیادی را صرف پیدا کردن عنوان مناسب برای مقالات خود می باشند و زمان زیادی را تلف میکنند . بهترین عنوان برای مقاله شما درون لیست کلمات […]
1395/03/24

سئو title

از سئو  title  بیشتر بدانید : مهمترین پیش نیاز ( سئو  title ) سئو عنوان صفحات است…. تگ سئو  title مثل بقیه تگ های html در قسمت head سایت قرار میگیرد <head> <title/> عنوان صفحه <title> <head/> مواردی که نباید انجام داد:  title یا عنوان ها نباید تکراری باشد حتی اگر زیرمجموعه ها زیاد باشد حداکثر کراکترها  65 کلمات کلیدی را درعنوان ها […]